• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 2507/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục thông quan lô phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2507/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2507/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục thông quan lô phế liệu NK

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 190306/THSVC-TCHQHT ngày 06/3/2019 của Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam phản ánh vướng mc thủ tục thông quan lô phế liệu nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn s 1036/VPCP-TH ngày 01/2/2019, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định để thực hiện thủ tục hải quan đối với lô phế liệu nhập khẩu của Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Công ty TNHH Thép Tung Ho VN (thay tr/l); (Đ/c: KCN Phú Mỹ II, TX Phú Mỹ, tỉnh BR-VT)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
Q. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

 

Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

1. Trường hợp người khai hải quan nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan của hàng hóa thì thực hiện việc khai bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan hải quan và xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc quy định của pháp luật liên quan.

Trường hợp không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan hải quan căn cứ kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để quyết định việc thông quan.

2. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2507/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2507/TCHQ-GSQL

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413593