• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2516/GSQL-GQ3 năm 2017 về lưu hàng than tạm nhập tái xuất tại Vũng Áng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2516/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/GSQL-GQ3
V/v lưu hàng than TNTX tại Vũng Áng

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1551/HQHT-NV ngày 16/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc lưu hàng than tạm nhập tái xuất tại Vũng Áng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các địa điểm lưu giữ hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Do vậy, đối với trường hợp Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt Lào xin lưu giữ hàng than tạm nhập tái xuất tại bãi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xem xét kho, bãi lưu giữ hàng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên thì cho phép Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt Lào được lưu giữ hàng than tạm nhập tái xuất tại địa điểm này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị được biết ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Vũng Áng Việt - Lào (thay t/lời); (Đ/c: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh);
- Lưu: VT, GQ3.Tân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 82. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất thực hiện như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, một số nội dung được hướng dẫn bổ sung như sau:
...
5. Địa điểm lưu giữ

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm các trường hợp đã hoàn thành thủ tục tạm nhập hoặc đã hoàn thành thủ tục tái xuất, chờ thực xuất) được lưu giữ tại một trong các địa điểm sau:

a) Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu;

b) Cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất;

c) Kho, bãi của thương nhân thuộc địa bàn hoạt động hải quan đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 82. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất thực hiện như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, một số nội dung được hướng dẫn bổ sung như sau:
...
5. Địa điểm lưu giữ

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm các trường hợp đã hoàn thành thủ tục tạm nhập hoặc đã hoàn thành thủ tục tái xuất, chờ thực xuất) được lưu giữ tại một trong các địa điểm sau:

a) Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu;

b) Cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất;

c) Kho, bãi của thương nhân thuộc địa bàn hoạt động hải quan đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2516/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 18/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2516/GSQL-GQ3

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365938