• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 252/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 252/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 038/FSV2015 ngày 16/3/2015 của Công ty TNHH FIXX SYSTEMS Việt Nam về việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng (Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ) không chấp nhận C/O mẫu E số tham chiếu E153104106440117 cấp ngày 14/2/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo cụ thể và gửi hồ sơ liên quan đến vướng mắc thuộc tờ khai nêu trên và gửi tới Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 3/4/2015.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH FIXX SYSTEMS Việt Nam (để biết)
(Số 35B, Đường Nguyễn Văn Lượng, P10, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 252/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 252/GSQL-TH

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269658