• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 253/BHXH-TCCB năm 2016 phê duyệt việc thành lập Tổ nghiệp vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 253/BHXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/BHXH-TCCB
V/v phê duyệt việc thành lập Tổ nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 1729/BHXH-TCHC ngày 07/10/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nng về việc thành lập Tổ nghiệp vụ trực thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện, sau khi xem xét, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt việc thành lập 23 Tnghiệp vụ và quy định cơ cấu viên chức quản lý Tổ nghiệp vụ trực thuộc 07 Bảo hiểm xã hội cấp huyện thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nng kể từ ngày 01/01/2016 (có Danh sách kèm theo).

Căn cứ các quy định hiện hành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nng tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- N trên;
- Lưu: VT, TCCB(4).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT TỔ NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Công văn số 253/BHXH-TCCB ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Đơn vị

Biên chế làm chuyên môn nghiệp vụ

Dự toán thu-chi được giao năm 2015 (t đồng)

Số lượng T Nghiệp vụ được thành lập

Cơ cấu viên chức qun lý của Tổ nghiệp vụ

Ghi chú

Tổ Thực hiện chính sách BHXH

Tổ Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ

Tổ Kế toán- Chi trả và Giám định BHYT

Tổ Thu- Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra

Tổ Thc hiện chính sách BHXH và Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ

Biên chế

Ttrưởng

Phó Tổ trưởng

Biên chế

Ttrưởng

Phó T trưởng

Biên chế

Ttrưởng

Phó T trưởng

Biên chế

Tổ trưởng

Phó T trưởng

Biên chế

Tổ trưởng

Phó Tổ trưởng

1

BHXH quận Hi Châu

34

1.651,6

4

3

1

0

4

1

0

7

1

1

15

1

2

 

 

 

 

2

BHXH quận Thanh Khê

26

818,9

4

4

1

0

3

1

0

5

1

1

9

1

1

 

 

 

 

3

BHXH quận Cẩm Lệ

21

424,6

3

 

 

 

 

 

 

5

1

1

7

1

1

5

1

1

 

4

BHXH huyện Hòa Vang

17

199,3

3

 

 

 

 

 

 

3

1

0

6

1

1

3

1

0

 

5

BHXH quận Liên Chiểu

23

611

3

 

 

 

 

 

 

5

1

1

8

1

1

6

1

1

 

6

BHXH quận Ngũ Hành Sơn

18

333,9

3

 

 

 

 

 

 

3

1

0

7

1

1

4

1

0

 

7

BHXH quận Sơn Trà

23

783,2

3

 

 

 

 

 

 

6

1

1

8

1

1

5

1

1

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 253/BHXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 21/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 253/BHXH-TCCB

2.340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302766