• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 254/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 254/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Ngày 19/3/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 08/CV của Công ty CP thú y xanh Việt Nam nêu vướng mắc liên quan đến việc xin nộp bổ sung C/O cho một số lô hàng đã làm thủ tục nhập khẩu và áp thuế suất 0% nhưng do sự thay đổi mã HS dẫn đến việc hàng hóa phải áp thuế suất cao hơn, Cục Giám sát quản về Hải quan có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ trả lời Công ty, Cục Giám sát quản về Hải quan đề nghị đơn vị báo cáo cụ thể các lô hàng của Công ty thú ý xanh gặp vướng mắc như trên và gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 04/4/2015.

Cục Giảm sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 254/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 254/GSQL-TH

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269660