• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri


Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu

 

Công văn 2540/BTP-PLHSHC năm 2017 lấy ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 2540/BTP-PLHSHC
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2540/BTP-PLHSHC
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại…

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 6730/VPCP-V.I ngày 29/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, về cơ bản, Bộ Tư pháp nhất trí với nhiều nội dung trong dự thảo Chỉ thị. Tuy nhiên, đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cân nhắc thêm nội dung sau đây:

1. Về nhiệm vụ “không cho phép hàng hóa là xăng, dầu, rượu mạnh Chivas, rượu Ballantines, Cognac, thuốc lá hiệu 555...” thể hiện tại Mục 1 Chỉ thị là chưa hợp lý vì Chỉ thị ban hành để đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, do đó, đề nghị Quý cơ quan cân nhắc không đưa nội dung nêu trên vào dự thảo Chỉ thị mà nên quy định ở các văn bản pháp luật về hoạt động thương mại như Luật Thương mại và Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại.

2. Về nhiệm vụ “Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường nội địa” (điểm a Mục 3 dự thảo Chỉ thị): đề nghị Quý cơ quan cân nhắc thể hiện lại cho phù hợp với vị trí, chức năng của Quản lý thị trường vì theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh quản lý thị trường thì lực lượng quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm...

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, xin gửi Văn phòng Chính phủ để nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PL HSHC(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Châu

 

 

 

Điều 10. Công chức Quản lý thị trường

1. Công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào ngạch công chức Quản lý thị trường.

2. Các ngạch công chức Quản lý thị trường:

a) Kiểm soát viên cao cấp thị trường;

b) Kiểm soát viên chính thị trường;

c) Kiểm soát viên thị trường;

d) Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2540/BTP-PLHSHC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Tiến Châu
Ngày ban hành: 21/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2540/BTP-PLHSHC

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
360802