• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2544/BTTTT-PC năm 2015 qui định sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2544/BTTTT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/BTTTT-PC
V/v áp dụng pháp luật khi thực hiện Thông tư 16/2015/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 17/6/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư 16/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2015. Để tránh cách hiểu không thống nhất đối với các nội dung quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BTTTT và Thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Tổng cục thống nhất hướng dẫn các Cục Hải quan như sau:

Việc nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng, tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 cho đến khi văn bản thay thế thông tư này có hiệu lực pháp luật. Đối với việc nhập khẩu máy photocopy mới 100%, thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, dự kiến ban hành trong tháng 8/2015. Khi ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BTTTT Bộ sẽ đưa nội dung này vào điều khoản thi hành để thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Tổng cục gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn thêm.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để b/c);
-
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Vụ CNTT, Cục XB, In và PH (để p/h thực hiện);
-
Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Võ Thanh Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2544/BTTTT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Võ Thanh Lâm
Ngày ban hành: 10/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2544/BTTTT-PC

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286313