• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 2544/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2544/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/BXD-KTXD
V/v: thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013.

 

Kính gửi:

- Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
- Công ty TNHH Trường Thịnh

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3064/SNN-PMU ngày 11/11/2013 của Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và công văn số 1111-2013/ CV-XDCB ngày 11/11/2013 của Công ty TNHH Trường Thịnh về thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

1. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng do Bộ Xây dựng công bố Nhà thầu tham khảo làm cơ sở lập giá dự thầu...Việc có chiết tính đơn giá chi tiết hay không có đơn giá chi tiết là theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, các điều kiện xét thầu (bên mời thầu có thể yêu cầu làm rõ nội dung của Hồ sơ dự thầu), ...đơn giá trúng thầu là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Chủ đầu tư thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng (đơn giá công tác khớp nối PVC) như nêu tại công văn số 3064/SNN-PMU ngày 11/11/2013 và công văn số 1111-2013/ CV-XDCB ngày 11/11/2013 là phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH Trường Thịnh thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thanh tra tỉnh Tây Ninh;
- Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2544/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 29/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2544/BXD-KTXD

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
215415