• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2544/GSQL-GQ1 năm 2018 xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 2544/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/GSQL-GQ1
V/v xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 722/HQĐB-NV ngày 20/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan, nhưng không ảnh hưởng đến thuế xuất khẩu, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên căn cứ quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP để thực hiện. Theo đó, trường hợp người khai hải quan tự phát hiện và khai sửa đổi, bổ sung quá 60 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa nhưng không làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì không vi phạm quy định về khai thuế.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Vụ PC (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2544/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 14/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2544/GSQL-GQ1

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392705