• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2546/TCHQ-GSQL năm 2015 về nộp bổ sung C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2546/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/TCHQ-GSQL
V/v: nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 436/HQĐNa-GSQL đề ngày 11/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo quá trình kiểm tra C/O và hồ sơ liên quan đến lô hàng Ammonia dạng khan do Công ty cổ phần F.A làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100265484430/A11 ngày 09/01/2015; căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 14, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương và trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý trường hợp nộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận C/O nộp bổ sung cho tờ khai hải quan nêu trên. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu D liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần F.A (để biết)
(Đ/c: Lầu 8, 199 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2546/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2546/TCHQ-GSQL

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269485