• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 255/GSQL-GQ2 năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 255/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH tư vấn và thương mại Agape.
(Đ/c: 146E Nguyễn Đình Chính, P 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số Agape/AD15-001 ngày 24/02/2015 của Công ty về vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ:

Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, theo đó, có bao gồm “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”. Căn cứ quy định này, trường hợp của Công ty bán hàng cho đại học Cheju Halla và trong hợp đồng mua bán với đại học Cheju Halla có điều khoản chỉ định giao hàng cho đại học Y dược Huế thì Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

2. Đối với vướng mắc về việc áp dụng thuế GTGT và khấu trừ thuế GTGT đầu vào: thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp có vướng mắc phát sinh có liên quan đến thuế GTGT, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Điều 35. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 255/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 255/GSQL-GQ2

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269661