• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2564/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2564/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2564/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Và DV Phân Phối Ánh Dương
Số 81A Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
MST: 0105204184

Trả lời văn bản số 002/2015/CV-AD ngày 24/02/2015 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế:

+Tại Khoản 1c, Điều 11 quy định về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

+Tại Khoản 1c, Điều 12 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN):

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Trường hợp Công ty theo trình bày trụ sở tại Hà Nội do Cục thuế Hà Nội quản lý có thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc trực tiếp bán hàng phát sinh doanh thu tại số 65/2 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM; mã số thuế 0105204184-002 thì Chi nhánh trực tiếp kê khai nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý Chi nhánh (Chi cục Thuế Q. Phú Nhuận), không phải kê khai nộp thuế TNDN và quyết toán thuế TNDN phần thu nhập phát sinh của Chi nhánh cho Chi cục Thuế Q. Phú Nhuận. Chi nhánh không phải nộp báo cáo tài chính cho Chi cục Thuế Q. Phú Nhuận.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Phú Nhuận “để biết”;
- P. Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT.
4388hc-486/15 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2564/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2564/CT-TTHT

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271588