• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2568/BNN-CB năm 2013 điều hành nhập khẩu hạn ngạch thuế quan năm 2013 về mặt hàng đường và muối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2568/BNN-CB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/BNN-CB
V/v điều hành nhập khẩu HNTQ năm 2013 về mặt hàng đường và muối

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp công văn số 6353/BCT-XNK ngày 18/7/2013 của Bộ Công Thương về việc phân giao hạn ngạch thuế quan mặt hàng đường và mặt hàng muối năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

1. Về mặt hàng đường:

Tổng kết toàn vụ 2012-2013, các nhà máy đã ép được 16.6 triệu tấn mía, sản xuất được 1.53 triệu tấn đường (tăng 225.000 tấn so với cùng kỳ năm trước).

Đến 15/7/2013, lượng đường tồn tại kho các nhà máy là 426.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 187.000 tấn.

Nếu mức tiêu thụ vẫn giữ như năm trước (khoảng 230.000 tấn bao gồm bán ra 190.000 tấn và nhập khẩu 40.000 tấn), lượng đường có hiện nay dư so với nhu cầu tiêu dùng khoảng 200.000 tấn (Chưa kể lượng đường tối thiểu sẽ phải nhập khẩu theo cam kết WTO). Nếu giữ lượng đường tồn kho luân chuyển khoảng 100.000 tấn, thì lượng đường dư thừa còn khoảng 100.000 tấn (phần lớn là đường RE).

Do vậy, việc phân giao HNTQ vào tháng 8 sẽ ảnh hưởng tới việc tiêu thụ và ổn định giá đường trong nước; Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Công Thương lùi thời điểm giao hạn ngạch nhập khẩu sang tháng 9/2013 sẽ xem xét quyết định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thương mại và các nhà máy đường phối hợp xuất khẩu hết lượng đường thừa.

2. Về mặt hàng muối

Tổng nguồn cung muối năm 2013 ước đạt 1.457.300 tấn, gồm: sản xuất trong nước năm 2013 là 1.000.000 tấn; luân phiên chuyển gối vụ từ năm 2012 chuyển sang 177.300 tấn; nhập khẩu 280.000 tấn (bao gồm cả trong và ngoài HNTQ). Tổng nhu cầu muối năm 2013 là 1.300.000 tấn. Như vậy, cung vượt cầu và lượng muối luân chuyển sang năm 2014 là 157.300 tấn.

Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất còn tương đối lớn khoảng 206.493 tấn, bằng 194,4% so với cùng kỳ 2012 (Miền Bắc tồn 44.159 tấn; miền Trung là 43.708 tấn; đồng bằng sông Cửu Long là 118.626 tấn); về mùa vụ sản xuất muối, thời điểm từ nay đến hết tháng 8 là những tháng cao điểm của sản xuất muối ở khu vực phía Bắc và miền Trung, giá muối tại các khu vực này đang có xu hướng giảm. Do vậy, việc phân giao HNTQ trong thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng tới giá muối và việc tiêu thụ muối của người dân.

Để tạo điều kiện hỗ trợ diêm dân tiêu thụ được muối trong nước sản xuất với giá cả hợp lý, đề nghị tiếp tục thực hiện điều hành nhập khẩu muối theo tình hình thực tế sản xuất trong nước như 2 năm 2011 và 2012 đã thực hiện (đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 535/BTC-XNK ngày 24/12/2012 về việc điều hành nhập khẩu theo HNTQ năm 2013), cụ thể:

- Công bố lượng HNTQ nhập khẩu muối năm 2013 là 102.000 tấn.

- Lượng phân giao HNTQ nhập khẩu muối năm 2013 cho các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực y tế là 2.000 tấn; các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực hóa chất là 51.000 tấn.

- Thời điểm phân giao HNTQ nhập khẩu muối:

+ Các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực y tế thực hiện phân giao HNTQ ngay sau khi công bố lượng HNTQ nhập khẩu muối năm 2013;

+ Các doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất thời điểm phân giao HNTQ trong tháng 9 năm 2013.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương có biện pháp quản lý lượng muối nhập khẩu trong HNTQ về sử dụng đúng mục đích, không dùng lưu thông trên thị trường và sử dụng cho mục đích khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi ý kiến để quý Bộ tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, CB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2568/BNN-CB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2568/BNN-CB

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204303