• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 2568/TCT-CS năm 2013 điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2568/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2568/TCT-CS
V/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 376/CT-TTHT ngày 22/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh v/v ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Tại khoản 3, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng …, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ hướng dẫn trên, về nguyên tắc hóa đơn viết sai (tên công ty hoặc mã số thuế hoặc địa chỉ) thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi ghi rõ sai sót và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới phải ghi đúng ngày lập hóa đơn theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn, số…, ký hiệu…, … ngày … tháng … năm.

Trường hợp Công ty Sichuan No.3 Electric Power Construction (là nhà thầu phụ Trung Quốc thực hiện công việc lắp đặt và thi công nhà máy chính cho dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh), hóa đơn ghi sai thông tin địa chỉ người mua hàng, nguyên nhân theo Thông báo số 08/SXD-HĐXD lập ngày 31/1/2013 của Sở Xây dựng về việc thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký Văn phòng điều hành của nhà thầu của doanh nghiệp sang địa chỉ mới, nhưng do trong thời gian này trùng với nghỉ tết Nguyên đán nên ngày 15/2/2013 (mùng 6 tết mới nhận được thông báo) thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi (biên bản thu hồi phải nêu rõ lý do ghi sai địa chỉ người mua hàng là do thay đổi địa chỉ đăng ký Văn phòng điều hành của nhà thầu của doanh nghiệp sang địa chỉ mới theo Thông báo số 08/SXD-HĐXD ngày 31/1/2013 của Sở Xây dựng…) và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới phải ghi đúng ngày lập hóa đơn theo quy định và ghi rõ thay hóa đơn, số…, ký hiệu…, … ngày … tháng … năm.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 18. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
...
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập
...
2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2568/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2568/TCT-CS

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204338