• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về HIV


 

Công văn 2576/BYT-UBQG50 hướng dẫn về thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017 do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 2576/BYT-UBQG50
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN QUỐC GIA
PC AIDS VÀ PC TN MT, MD
BỘ Y TẾ - CƠ QUAN TT PC AIDS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2576/BYT-UBQG50
V/v Hướng dẫn thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyn HIV từ mẹ sang con năm 2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (sau đây gọi là Ủy ban Quốc gia) phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017 từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017 với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con”.

Để thực hiện có hiệu quả Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017, Ủy ban Quốc gia đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) thực hiện các nội dung sau:

1. Về chỉ đo điều hành

- Ban chỉ đạo ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho các sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.

- Ngành Y tế ban hành văn bản hướng dẫn các Cơ sở y tế có liên quan tăng cường các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong Tháng cao điểm, đảm bảo sự sẵn có của xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, thuốc ARV điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV.

2. Về thông tin, giáo dục, truyền thông:

2.1. Về nội dung:

- Các biện pháp dự phòng sớm lây nhiễm HIV.

- Phòng, tránh mang thai ngoài ý muốn với phụ nữ nhiễm HIV.

- Lợi ích của việc quản lý thai, khám thai sớm trong 3 tháng đầu để được tư vấn và xét nghiệm HIV sớm; điều trị bằng thuốc ARV sớm ngay trong những tháng đầu của thai kỳ ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV trong việc giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Các can thiệp cần thiết cho phụ nữ khi mang thai, khi sinh và bà mẹ, trẻ sau sinh từ mẹ nhiễm HIV.

- Quảng bá, giới thiệu địa chỉ các cơ sở cung cấp các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sn có tại địa phương.

2.2. Về hình thức:

- Tổ chức mít tinh, hội nghị, hội thảo về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Khuyến khích các tỉnh, thành phố tổ chức mít tinh nhân Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Hội nghị, hội thảo về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cần có đánh giá thực trạng và kết quả dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đồng thời kiểm điểm những hạn chế, yếu kém và thảo luận kết luận về những giải pháp đẩy mạnh hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Các hình thức khác: Áp dụng linh hoạt các hình thức khác nhau phù hp với từng địa phương như: truyền thông đại chúng, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh sẵn có, tổ chức truyền thông trực tiếp như nói chuyện, tư vấn, thăm gia đình, thảo luận nhóm, tổ chức các đợt truyền thông, tư vấn tại xã, phường, thôn bản...

- Huy động sự tham gia của các cơ quan đoàn thể như mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nhà trường. v.v...tham gia giáo dục, truyền thông về phòng tránh lây nhim HIV trong phụ nữ độ tuổi sinh đẻ.

Sử dụng các thông điệp truyền thông phù hợp với từng khu vực, tham khảo các thông điệp tại Phụ lục 1 đính kèm.

3. Cung cấp can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản lồng ghép cung cấp can thiệp Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo các nội dung được quy định tại Quyết định s4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế, bao gồm tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, đặc biệt trong lần khám thai đầu tiên, tư vấn, chuyển tiếp và theo dõi phụ nmang thai nhiễm HIV đến điều trị ARV tại cơ sở điều trị HIV/AIDS.

- Các cơ sđiều trị HIV/AIDS thực hiện tư vấn, điều trị ARV ngay cho phụ nmang thai nhiễm HIV, phi hợp chặt chẽ với cơ scung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trong việc theo dõi, quản lý phụ nữ mang thai nhiễm HIV trước và sau sinh; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV và chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV.

Ủy ban Quốc gia đề nghị Ban chỉ đạo có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tháng cao điểm dự phòng lây truyn HIV từ mẹ sang con phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Kết thúc Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Ban chỉ đo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tnh/thành phố trực thuộc trung ương đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo vBộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS - số 8 - Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội; Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trem - Bộ Y tế - 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội) theo Phụ lục 2 đính kèm trước ngày 30/7/2017 để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Cán bộ liên hệ: CN. Tống Thị Linh An, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, điện thoại: 04.3736.7144, email: linhantt@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ch
tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (để báo cáo);
- Các thành viên UBQG (để phối hợp ch
đạo);
- Vụ Khoa giáo văn xã - Văn phòng Chính phủ (đ
biết);
- S
Y tế, cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS các tnh/TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS, BMTE.

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN
PHÓ CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC 1

CÁC THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON NĂM 2017

1. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV ngay trong ba tháng đầu để được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con kịp thời.

2. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV có thể sinh ra trẻ không nhim HIV khi được điều trị sớm bằng thuốc ARV

3. Vì những đứa con không nhiễm HIV, hãy dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

4. Tuân thđiều trị là yếu tthành công của điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

5. Trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV cần được đưa đến các cơ sở điều trị HIV/AIDS để được chăm sóc và điều trị thích hợp

6. Sử dụng bao cao su đúng cách là biện pháp tránh thai tốt nhất cho các cặp vợ chồng nhiễm HIV.

7. Phụ nữ nhiễm HIV hãy chủ động hỏi thầy thuốc để quyết định thời điểm sinh con thích hợp.

8. Hãy đến gặp cán bộ y tế để được tư vấn và điều trị nếu bạn bị nhiễm HIV và muốn sinh con.

 

Phụ lục

Mu báo cáo kết quả thực hiện tháng cao điểm dự phòng LTMC năm 2017

TÊN ĐƠN V
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ M SANG CON NĂM 2017

I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Ban hành văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn triển khai tháng cao điểm:

Có: □                  Không: □

Nếu có: Cấp ban hành: UBND tỉnh: □ Sở Y tế: □ Khác: □ ……

2. Ban hành văn bản chđạo các cơ sdịch vụ y tế hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ dự phòng LTMC:

Có: □               Không: □

Nếu có: Cấp ban hành: UBND tỉnh: □ Sở Y tế: □ Khác: □ ……

3. Tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm: : □

 

Không: □

Nếu có: Cấp tổ chức: tnh:

Huyện: □

 

xã: □ ……

4. Tổ chức gặp mặt các S, ban, ngành, đoàn thể: :

Không: □

5. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cấp dưới: Có:

Không:

Nếu có: Số chuyến kiểm tra, giám sát cấp tỉnh: ……

 

Cấp huyện: ……

6. Ban chỉ đạo chtrì tổng kết tháng cao điểm: Có:

Không: □

 

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

1. Xây dựng mi tài liệu truyền thông để phục vụ truyền thông lần đầu tiên trong tháng chiến dịch:

Có: □                           Không: □

Nếu có: số tác phẩm, thể loại

2. Truyền thông đại chúng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Stt

Hình thức

Số lần phát sóng

Thời lượng

 

Phát sóng các video clip (quảng cáo trên truyn hình)

 

 

2

Sản xuất và phát sóng các phóng sự, tọa đàm trên truyền hình tỉnh

 

 

3

Phát sóng các thông điệp trên đài phát thanh truyền hình tỉnh

 

 

4

Phát sóng các thông điệp trên đài phát thanh truyền hình huyện, thị, xã, phường

 

 

2. Truyền thông trực tiếp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Stt

Hình thức

Số lần

Số người tham dự

1

Nói chuyện, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm... về dự phòng LTMC

 

 

2

Truyền thông lưu động

 

 

3

Tập huấn cho cán bộ y tế

 

 

4

Hình thức khác (ghi rõ)

 

 

3. Sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông

TT

Hình thức

Tháng chiến dịch

Số lượng đã sử dụng

Nhận về

Đơn vị sản xut

Tổng

1

Tờ rơi, Tranh gấp

 

 

 

 

2

Áp phích

 

 

 

 

3

Pano

 

 

 

 

4

Sách mỏng/sách nhỏ

 

 

 

 

5

Băng video/VCD/DVD

 

 

 

 

6

Băng cassette/ đĩa CD

 

 

 

 

7

Khác: Ghi rõ

 

 

 

 

III. HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ đến hết tháng 6/2017:

STT

Các chỉ số

Số lượng

 

 

12 tháng năm 2016

Tháng 6/2017

Tháng 6/2016

 

Tổng số phụ nữ mang thai toàn tỉnh tại thời điểm báo cáo

 

 

 

1

Số phụ nữ mang thai được tư vấn trước xét nghiệm HIV

 

 

 

2

Số phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV tự nguyện:

 

 

 

 

Xét nghiệm HIV trong thời kỳ mang thai.

 

 

 

 

Xét nghiệm HIV trong lúc chuyển dạ.

 

 

 

3

Số phụ nữ mang thai được tư vấn và xét nghiệm HIV quay trở lại nhận kết quả;

 

 

 

4

Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được phát hiện:

- Trong thời gian mang thai

- Phát hiện nhiễm HIV trong lúc chuyển dạ.

 

 

 

5

Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV từ trong thời gian mang thai.

 

 

 

6

Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng bng thuốc ARV vào lúc chuyển dạ

 

 

 

7

Số trẻ được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

 

 

8

Số trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV được htrợ sữa ăn thay thế

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP

………, ngày …… tháng…… năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(KÝ VÀ ĐÓNG DẤU)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2576/BYT-UBQG50   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 15/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2576/BYT-UBQG50

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
416988