• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2577/CT-TTHT năm 2016 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2577/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/CT-TTHT
V/v: Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cty TNHH Ô tô Á Châu
Địa chỉ: Số 06B, 1F Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mã số thuế: 0305445469

Trả lời văn bản số 16022016 ngày 16/02/2016 của Công ty về thuế tiêu thụ đặc biệt, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB);

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài Chính Quyết định về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;

Trường hợp Công ty kinh doanh xe ôtô thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB theo quy định tại Khoản 1c, Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC thì Công ty căn cứ vào giấy nộp tiền thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu và doanh số thực tế bán ra của mặt hàng chịu thuế TTĐB để tính và kê khai nộp thuế trên tờ khai 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC. Công ty có thể tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản (HTKK.3.3.7) để thực hiện kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng cho Cục Thuế TP.

Về tài khoản nộp thuế đề nghị Công ty ghi theo thông báo mục lục Ngân sách nhà nước Cơ quan thuế đã cấp cho Công ty, tiểu mục nộp thuế TTĐB, Công ty có thể tham khảo tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2577/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2577/CT-TTHT

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
310035