• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Chế độ ốm đau, thai sản

 

Công văn 2578/BHXH-CSXH năm 2015 về ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2578/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2578/BHXH-CSXH
V/v ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Để tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013 chỉ đạo BHXH các tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc trục lợi chế độ thai sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Nhằm đảm bảo thực hiện chế độ chính sách chặt chẽ, đúng quy định, ngăn chặn việc trục lợi chế độ thai sản, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013 nêu trên;

2. BHXH tỉnh cần chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế... để tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành. Lưu ý kiểm tra xem doanh nghiệp đăng ký đóng BHXH thực tế có hoạt động hay không, doanh nghiệp đăng ký bất thường như: Tăng mức đóng cao cho một số lao động nữ (kể cả trường hợp đăng ký đóng với số tiền hợp lý); báo giảm lao động khi đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên để chốt sổ BHXH, kiểm tra các trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ, ủy quyền nhận chế độ thai sản, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, uốn nắn những sai sót trong công tác quản lý và thực hiện chính sách BHXH, nếu phát hiện có hiện tượng đăng ký đóng BHXH bắt buộc nhưng thực tế không làm việc không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị thì không giải quyết hưởng chế độ thai sản; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền của địa phương tiến hành thanh tra và kết luận xử lý vi phạm, đề nghị truy tố trước pháp luật những vụ vi phạm điển hình.

Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và BHXH cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH; Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: Thu; Tài chính-Kế toán; Kiểm tra; Pháp chế;
- Website;
- Lưu: VT, CSXH(2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2578/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 14/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2578/BHXH-CSXH

741

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
283272