• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2592/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý tờ khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2592/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/TCHQ-GSQL
V/v xử lý tờ khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1192/HQHN-GSQL ngày 20/04/2018 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về vướng mắc đối với tờ khai xuất khẩu khai sai mã loại hình được đưa vào báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu trong năm tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn dẫn trên, công văn số 01-2018/BvWG-TCHQ ngày 27/03/2018 của Công ty CP BWG Mai Châu và để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Hòa Bình đánh giá việc khai sai mã loại hình có tác động đến kết quả phân luồng không, thực hiện việc kiểm tra xác định hàng hóa đã xuất khẩu thuộc các tờ khai xuất khẩu loại hình B11 được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và kết quả kiểm tra phù hợp, không có việc gian lận, lợi dụng do khai sai mã loại hình thì chấp nhận các tờ khai khai sai mã loại hình B11 - xuất kinh doanh như tờ khai xuất khẩu loại hình E62 - xuất sản phẩm SXXK để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2592/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2592/TCHQ-GSQL

419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382225