• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2595/TCT-CS năm 2013 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2595/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2595/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
(Đ/c: Số 12 Phố Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

 

Trả lời công văn số 01/CV-VNC ngày 02/1/2013 của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ kèm theo công văn số 01/CV-VNC ngày 02/01/2013 thì:

- Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam trước đây là Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp Geruco được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000336 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 04/10/2005, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có ngành nghề Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh khu công nghiệp thuộc ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư; vốn điều lệ (tự kê khai) là 80 tỷ đồng; trụ sở chính đặt tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm thành lập, Công ty chưa triển khai hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh khu công nghiệp nên chưa phát sinh doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN.

- Ngày 09/4/2008, Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam được Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 04221000091 thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cộng Hòa vẫn đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2008 đến hết năm 2013, đến nay dự án chưa thu hút được các nhà đầu tư vào KCN, chưa phát sinh doanh thu, thu nhập từ kinh doanh hạ tầng KCN (ngành nghề kinh doanh chính). Từ năm 2006 đến năm 2011, Công ty mới chỉ có thu nhập từ hoạt động tài chính.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương có công văn số 5123/CT-TTHT ngày 18/12/2012 trả lời Công ty là phù hợp quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2595/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2595/TCT-CS

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210119