• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 2597/GSQL-GQ5 năm 2017 về thủ tục thu, mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2597/GSQL-GQ5
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2597/GSQL-GQ5
V/v thủ tục thu, mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai.
(Đ/c: Khu Công nghiệp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Ngày 30/8/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5766/TCHQ-GSQL gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đánh giá năng lực xử lý lốp ô tô cao su cũ tồn đọng của Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai. Ngày 13/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 5505/BTNMT-TCMT, theo đó, đánh giá Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai có đủ năng lực xử lý và đủ điều kiện bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu để xử lý tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài Nguyên và Môi trường nêu trên và công văn số 224/CV-CFG ngày 25/7/2017 của Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai đề nghị hướng dẫn thủ tục thu mua lốp ô tô tồn đọng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty có văn bản gửi Tổng cục Hải quan, trong đó, nêu rõ đề nghị được tham gia thu mua lốp ô tô cao su tồn đọng tại cảng Hải Phòng, số lượng dự kiến thu mua; phương án vận chuyển, kế hoạch, thời gian giải phóng lượng lốp cao su.

2. Cam kết thu mua, giải phóng toàn bộ số lốp cao su cũ đã ký hợp đồng theo đúng kế hoạch của Công ty đã đề xuất trên.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 07/7/2016 về xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, đề nghị Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai sm có văn bản chính thức đề nghị thu mua lốp ô tô cũ tồn đọng kèm các nội dung theo hướng dẫn trên để Cục Giám sát quản lý về Hải quan có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính xem xét lựa chọn khách quan cùng các doanh nghiệp khác có đủ năng lực thu mua, xử lý lốp cao su theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2597/GSQL-GQ5   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2597/GSQL-GQ5

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365993