• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh giống cây trồng

 

Công văn 2599/GSQL-GQ1 năm 2017 về xác nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2599/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/GSQL-GQ1
V/v xác nhận Giấy phép NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Syngenta VN
(Đ/c: Số 16, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 10.10/XNK ngày 24/8/2017 của Công ty TNHH Syngenta VN liên quan đến việc xác nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan xác nhận: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng số 356/GPNK-TT-CLT ngày 31/08/2017 cho Công ty TNHH Syngenta VN.

Số liệu nhập khẩu cụ thể theo Giấy phép đính kèm.

Đề nghị Công ty liên lạc với Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai nhập khẩu hàng hóa lần đầu để làm thủ tục cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/GPNK-TT-CLT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
(Địa chỉ: số 16, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai)

Căn cứ đề nghị của Công ty tại đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng số 08.18/CVSGT/2017 ngày 22/08/2017, Cục Trồng trọt có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty TNHH Syngenta Việt Nam được nhập khẩu các giống cây trồng sau:

STT

Tên ging

Tên khoa học

Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép...)

Đơn vị tính

Số lượng nhập

Nơi xuất

Mục đích

1

Hạt giống ngô dòng bổ SS6410 - 1

Zea mays,

Hạt

Kilogam

300

Thailand

Khảo nghiệm

2

Hạt giống ngô dòng mẹ SS6410 - 2

Zea mays,

Hạt

Kilogam

300

Thailand

Khảo nghiệm

3

Hạt giống ngô dòng bố ST6101 - 1

Zea mays

Hạt

Kilogam

300

Thailand

Khảo nghiệm

4

Hạt giống ngô dòng mẹ ST6101 - 2

Zea mays

Hạt

Kilogam

300

Thailand

Khảo nghiệm

5

Hạt giống ngô dòng bố ST6253 - 1

Zea mays

Hạt

Kilogam

300

Thailand

Khảo nghiệm

6

Hạt giống ngô dòng mẹ ST6253 - 2

Zea mays

Hạt

Kilogam

300

Thailand

Khảo nghiệm

7

Hạt giống ngô dòng bố NM6639 -1

Zea mays

Hạt

Kilogam

300.

Thailand

Khảo nghiệm

8

Hạt giống ngô dòng mẹ NM6639 - 2

Zea mays

Hạt

Kilogam

300

Thailand

Khảo nghiệm

Tổng

2400 kg

(Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm kilogram)

Địa điểm gieo trồng: Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Daklak, Dak Nông, Bà Rịa Vũng Tàu Quy mô diện tích gieo trồng: 100 hec ta

2. Việc nhập khẩu các giống cây trồng trên, Công ty phải thực hiện đúng Pháp lệnh giống cây trồng, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các văn bn pháp luật khác có liên quan.

3. Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả nhập khẩu và sử dụng các giống cây trồng trên về Cục Trồng trọt (Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 043.8237.033, Fax: 043.7344.967), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bà Rịa Vũng Tàu.

4. Thời hạn nhập khẩu đến hết ngày : Ngày 22 tháng 8 năm 2018

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất - TP. HCM;
- Lưu: VT, CLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Xuân Định

 

 

Điều 28. Kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành
...
2. Trường hợp giấy phép sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TDTL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, thực hiện việc trừ lùi đối với lô hàng đã được cấp số tờ khai và giao cho người khai hải quan để làm thủ tục hải quan cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan theo dõi, trừ lùi trên phiếu và xác nhận khi người khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hết số hàng trên giấy phép.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2599/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2599/GSQL-GQ1

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365945