• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


 

Công văn 26/CT-TTHT năm 2014 về thuế đối với chi phí mua vé máy bay qua website do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 26/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-TTHT
V/v: Chi phí mua vé máy bay qua website

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

Ông Phạm Quan Nam
Địa chỉ: 26B Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP.HCM
Email: nampq@generalexim.com.vn

Trả lời thư điện tử của Ông về chi phí mua vé máy bay qua website tại Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính do Tổng Cục Thuế chuyển theo phiếu chuyển số 1067/PC-TCT ngày 17/12/2013, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.8. …

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.”

Trường hợp của Ông theo trình bày : công ty có mua vé máy bay VietnamAirlines qua website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có bộ chứng từ gồm: vé máy bay điện tử ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty, thẻ lên máy bay (boarding pass) mang tên cá nhân người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán tiền mua vé máy bay qua ngân hàng của công ty cho tổ chức bán vé máy bay thì được khấu trừ số thuế GTGT ghi trên vé máy bay điện tử và khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Ông biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TH&TKTC-BTC;
- TCT “Để báo cáo theo p/c số 1067/PC-TCT”;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3552_23910 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 02/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 26/CT-TTHT

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251065