• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 2601/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 7 Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2601/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2601/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 7 Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty Thành An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1430/TCT-DADT ngày 28/9/2015 và văn bản số 1520/TCT-DAĐT ngày 14/10/2015 (làm rõ nội dung văn bản số 1430/TCT-DAĐT ngày 28/9/2015) của Tổng công ty Thành An đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 7 Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Hợp đồng xây dựng số 73/2010/HĐTC-Đ ký ngày 28/4/2010, căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc đưa phần tiền tạm ứng đợt 1 vào phần hệ số cố định trong công thức điều chỉnh giá là do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Việc xử lý chuyển tiếp các văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thực hiện theo các Điều, Khoản về Xử lý chuyển tiếp và hiệu lực thi hành tương ứng với từng văn bản quy phạm pháp luật.

2. Phương pháp tính toán, khấu trừ phần tiền tạm ứng do các bên trao đổi và thống nhất trong hợp đồng, đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Việc tính toán, khấu trừ tiền tạm ứng được thực hiện sau khi nhà thầu đã nhận được tiền tạm ứng và khấu trừ trong giai đoạn thanh toán hợp đồng;

- Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi thanh toán khối lượng đạt 80% giá trị hợp đồng.

- Đảm bảo phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng về điều chỉnh giá hợp đồng.

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, các bên tính toán, thống nhất việc khấu trừ tiền tạm ứng cho phù hợp.

Tổng công ty Thành An căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2601/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2601/BXD-KTXD

411

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295393