• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 2604/BXD-KTXD năm 2017 về hướng dẫn xác định giá nhân công xây công trình tại Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân) do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2604/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2604/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định giá nhân công xây công trình tại Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân).

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1337/2017/ĐC-CV ngày 21/9/2017 của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả về việc đề nghị hướng dẫn xác định giá nhân công xây dựng công trình tại Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân). Sau khi xem xét các tài liệu kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm cả hạng mục bổ sung hầm đèo Cù Mông và mở rộng hầm đường bộ Hải Vân) là dự án đầu tư xây dựng có công trình xây dựng đi qua nhiều địa phương, trong đó có các hạng mục xây dựng thuộc địa bàn giáp ranh địa giới hành chính hai tỉnh. Đơn giá nhân công xây dựng hiện hành được công bố tại các địa phương nơi dự án đi qua đều được tính toán xác định theo mức lương cơ sở đầu vào phù hợp với mức quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng. Tuy nhiên theo báo cáo tại văn bản số 1337/2017/ĐC-CV, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả có đơn giá nhân công xây dựng trung bình tại các hạng mục xây dựng tuyến hầm của dự án cao hơn đơn giá nhân công xây dựng hiện hành do UBND tỉnh công bố, do đặc thù xây dựng của hạng mục này.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2016/TT-BXD, việc điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn địa phương thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương của địa phương đó. Về nguyên tắc, khi đơn giá nhân công công trình cao hơn đơn giá nhân công được công bố trên địa bàn thì UBND cấp tỉnh nơi có công trình xây dựng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và tổ chức điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công thực tế cụ thể. Tuy nhiên với trường hợp của dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, các hạng mục xây dựng tuyến hầm có địa điểm xây dựng chủ yếu thuộc địa bàn giáp ranh địa giới hành chính của hai tỉnh, nên khi tổ chức xác định đơn giá nhân công xây dựng tại các hạng mục này để đảm bảo tính khách quan cần sự tham gia phối hợp của UBND các địa phương liên quan. Do đó đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả báo cáo UBND các tỉnh thuộc phạm vi xây dựng của dự án về các nội dung bất cập nêu trên, để tổ chức phối hợp điều tra, khảo sát, xác định đơn giá nhân công thực tế cụ thể tại dự án, tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng để có cơ sở xem xét và thống nhất áp dụng cho dự án.

Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

2. Trường hợp mặt bằng đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường của địa phương lớn hơn đơn giá nhân công xác định trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào ở mức cao nhất công bố tại Phụ lục số 1 nhân với hệ số cấp bậc của Phụ lục số 2 của Thông tư này chia 26 ngày thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi công bố.

3. Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) công bố tại Phụ lục 1 của Thông tư này sẽ được Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường biến động trên 10%.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2604/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2604/BXD-KTXD

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366853