• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

Công văn 2607/TCT-CS năm 2014 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với xây dựng nhà chung cư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2607/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2607/TCT-CS
V/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với xây dựng nhà chung cư

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1139/CT-QLĐ ngày 26/3/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất xây dựng nhà chung cư của Công ty quản lý nhà chung cư Đà Nẵng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

+ Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế quy định:

"Điều 1. Đối tượng chịu thuế

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh. "

+ Tại Điểm 6.2, Khoản 6, Điều 2 Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế quy định:

"Điều 2. Đối tượng không chịu thuế.

6. Đất xây dựng trụ sở quan, xây dựng công trình sự nghiệp gồm:

6.2. Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập. "

+ Tại Khoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

"Điều 3. Người nộp thuế

3. 6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê). "

Căn ra các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, điều hành và ký hợp đồng thuê nhà các khu chung cư và nhà liền kề do Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng để bố trí ổn định chỗ ở cho nhân dân (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước) thì Công ty thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Điều 1. Đối tượng chịu thuế
...
3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người nộp thuế
...
3. Người nộp thuế (NNT) trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:
...
3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người nộp thuế
...
3. Người nộp thuế (NNT) trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:
...
3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng không chịu thuế.

Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm:
...
6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp gồm:
...
6.2. Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2607/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2607/TCT-CS

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240602