• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 2608/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2608/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2608/BXD-KTXD
V/v hướng dn điu chỉnh hợp đồng trong hot động xây dựng.

Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhn được văn bn s1483/SGTVT-QLKCHTGT ngày 29/9/2014 ca Sở Giao thông vn tải thành phố Cn Thơ vhưng dẫn điu chỉnh hp đng trong hot động xây dựng. Sau khi nghiên cu, Bộ Xây dựng ý kiến như sau:

1. Chi phí xăng, dầu là thành phần cu thành trong giá ca máy; trưng hp áp dụng Thông tư ca B Xây dng hưng dn điu chnh d toán xây dng công trình nhưng ti thời điểm thanh tn theo tiến độ ca hợp đng đã ký kết khác thời điểm tính giá nhiên liệu ng, du trong Thông tư thì việc điều chỉnh b sung chênh lch giá nhiên liu xăng, dầu (tăng, gim) sau khi đã điều chnh chi phí nhân công, máy thi công theo các Thông tư ca Bộ Xây dng hưng dẫn điều chnh dự toán xây dựng công trình là phù hp.

2. Việc giảm giá khi d thầu ca nhà thu là căn cứ đ la chọn nhà thu. Giá hợp đồng ký kết thc hin trên cơ s giá d thu sau gim giá và kết quđàm phán gia các bên.

Việc điều chỉnh giá hợp đng theo phương pháp bù trừ trc tiếp thc hin trên s giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày hết hn nộp h sơ thanh toán trừ giá cao nhất tại thi điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu trong các giá do các bên tha thun trong hp đng. Không áp dng t l giảm giá khi xác định bù giá bng phương pháp bù trừ trc tiếp.

Sở Giao thông vn ti thành ph Cn Thơ căn cứ ý kiến trên đ thc hin quản lý chi phí đu xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Ntrên;
- Lưu: VT, VKTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phm Khánh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2608/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2608/BXD-KTXD

365

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
254145