• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2614/BXD-KTXD năm 2017 về hướng quyết toán dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2614/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2614/BXD-KTXD
V/v hướng quyết toán dự án đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tài chính Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2545/STC-TCĐT ngày 02/10/2017 của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn quyết toán dự án đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Đối với nội dung nêu tại văn bản số 2545/STC-TCĐT, hợp đồng đã quyết toán thì việc tính thêm chi phí như nêu tại văn bản này để quyết toán dự án hoàn thành là không phù hợp. Việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính Thừa Thiên Huế căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2614/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2614/BXD-KTXD

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366857