• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống rửa tiền


 

Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2617/TCHQ-ĐTCBL
V/v cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm chống rửa tiền. Danh sách này được FATF xem xét định kỳ 3 lần/năm (tháng 2, tháng 6 và tháng 10).

Căn cứ văn bản đề ngày 09/4/2020 của Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính về việc cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) theo phương thức sau:

- Cách 1 :

+ Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn http://www.fatf-gafi.org

+ Vào mục High risk and other monitored jurisdictions

+ Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm (cập nhật theo định kỳ)

- Cách 2:

+ Truy cập vào trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Vào mục phòng chống rửa tiền

+ Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước của Cách 1.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp tại danh sách cảnh báo công khai của FATF hoặc có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu) để tổng hợp, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - TCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2617/TCHQ-ĐTCBL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441255