• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 2618/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2618/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2618/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
(Đ/c: 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 139/2014/CV-BTGĐ ngày 16/7/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. Việc điều động người lao động chuyển công tác sau ngày 01/01/1995 là không đúng quy định của pháp luật.

2. Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó và thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

3. Căn cứ các quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp theo đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

a) Trường hợp ông Quảng Văn Phụ có thời gian từ tháng 10/1997 đến tháng 01/2007 làm việc tại Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp; tháng 01/2007 Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp và ông Phụ vẫn tiếp tục làm việc đến tháng 5/2013 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Phụ đối với thời gian ông làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp và thời gian thực tế làm việc tại Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

b) Đối với thời gian ông Phụ làm việc tại Sở Xây dựng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ tháng 3/1980 đến tháng 7/1997 được thuyên chuyển sang làm việc tại Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp theo Quyết định số 1693/QĐ.TCCB.97 ngày 18/7/1997 của Ban tổ chức chính quyền tỉnh Cần Thơ (nay là Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ) thì đề nghị Công ty hướng dẫn ông Phụ liên hệ với Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ để được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ (để biết);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2618/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2618/LĐTBXH-LĐTL

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241195