• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 262/BXD-VLXD năm 2018 về thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản 7232/VPCP-KGVX do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 262/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/BXD-VLXD
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản s 7232/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đánh giá tình hình sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp, đề xuất cụ thể lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng phù hợp với việc tìm vật liệu thay thế, đáp ứng yêu cầu và khả năng chi trả của người dân tại các khu vực khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2018. Để có đầy đủ cơ sở đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương tổng hợp tình hình sử dụng các loại vật liệu lợp tại địa phương với các nội dung sau (xem phụ lục kèm theo):

- Tình hình sử dụng tấm lợp sóng amiăng xi măng;

- Tình hình sử dụng tấm lợp kim loại;

- Tình hình sử dụng tấm lợp plastic;

- Tình hình sử dụng ngói lợp;

- Tình hình sử dụng các loại vật liệu lợp khác nếu có.

- Các đề xuất, kiến nghị của địa phương nếu có

Kết quả tổng hợp thực hiện gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 28 tháng 02 năm 2018 để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các thông tin trao đổi, xin liên hệ: Đào Danh Tùng - chuyên viên Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng. ĐT: 04.39760271(333); 0946555689; Email: daodanhtung@gmail.com./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

Kèm theo công văn số 262/BXD-VLXD 07/02/2018

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2017

Tỉnh/Thành phố ….

TT

Vật liệu lợp

Số lượng m2 mái được lp tính đến cuối năm 2017

Số hộ gia đình sử dụng

Cho nhà ở

Cho mục đích khác (chăn nuôi, nhà xưởng,...)

1

Tm lợp sóng amiăng xi măng (fibro xi măng)

 

 

 

2

Tm lp kim loại

 

 

 

3

Tm lợp plastic

 

 

 

4

Ngói lp

 

 

 

5

Các loại vật liệu lợp khác

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 262/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 262/BXD-VLXD

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377469