• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2626/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2626/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2626/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 194/HQQT-NV ngày 03/03/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị trao đổi với Hải quan tỉnh Sa-va-na-khet, Lào thực hiện đúng quy định tại Bản Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính hai nước Việt Nam - Lào về triển khai bước 4 mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng tại cặp cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) - Đen-Sa-Vẳn (Lào) ký ngày 27/10/2014; theo đó, Hải quan Lào kiểm tra và thông quan đối với lô hàng gỗ xuất khẩu, Hải quan Việt Nam kiểm tra và thông quan đối với lô hàng gỗ nhập khẩu, không nhất thiết phải đợi tất cả người nhập khẩu hoàn thành thủ tục hải quan thì mới cho thông quan.

2. Khi sơ kết, tổng kết thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá, nghiên cứu các vướng mắc. Trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Bộ Tài chính trao đổi với phía Bạn để sửa đổi bổ sung Bản Thỏa thuận.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng trị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2626/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2626/TCHQ-GSQL

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269664