• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2629/TCT-DNNCN năm 2020 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ ủy quyền chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2629/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2629/TCT-DNNCN
V/v: khai, nộp thuế TNCN từ UQ chuyển nhượng BĐS.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Đơn Tố cáo khẩn cấp ngày 18/05/2020 của ông Hoàng Anh Tuấn, địa chỉ: P202, toà 17T4, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội liên quan đến áp dụng văn bản pháp quy khi xác định nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động ủy quyền chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở báo Bộ Tài chính nội dung vụ việc, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Hoài Đức xử lý giải quyết vụ việc liên quan đến Đơn thư của ông Hoàng Anh Tuấn nêu trên và tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 30/6/2020.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ Thanh tra - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài
H
ương

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2629/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 26/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2629/TCT-DNNCN

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446771