• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 2648/CT-TTHT năm 2015 về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2648/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2648/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Địa chỉ: Lô C7-C9 Cụm 2 KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. TP.HCM
MST: 0304046704

Trả lời văn bản số 02/15-CV ngày 09/03/2015 của Công ty về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Cục Thuế thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Luật số 03/2003/QH11 của Quốc Hội về Luật Kế toán quy định về ký chứng từ kế toán:

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Khoản 3b Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

“...

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

…”.

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty trình bày có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) sử dụng trong tháng với số lượng lớn nên Công ty đề nghị miễn đóng dấu của người bán trên hóa đơn GTGT thì Công ty có văn bản tới cơ quan thuế (Phòng kiểm tra thuế số 1- Cục thuế Tp.HCM) để được xem xét giải quyết theo quy định tại Khoản 3b Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Đối với hóa đơn thương mại việc đóng dấu hoặc không đóng dấu của Công ty trên hóa đơn thực hiện theo thông lệ quốc tế.

Trường hợp Tổng giám đốc có ủy quyền cho trưởng nhóm xuất hóa đơn, ký trên các hóa đơn thương mại, hóa đơn GTGT nhưng sử dụng mộc chữ ký (chữ ký khắc sn) thì không được coi là hóa đơn hợp pháp để kê khai thuế, hạch toán kế toán.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1
- Phòng PC;
- Lưu: (TTHT,VT).
543-2178802/15 hyen
150603

KT. CỤC TRƯỞNG
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2648/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2648/CT-TTHT

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271599