• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 2648/UBND-XDGT năm 2015 kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và tổ chức, cá nhân sử dụng xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp, giả danh thương binh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 2648/UBND-XDGT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2648/UBND-XDGT
V/v kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân sử dụng xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp, giả danh thương binh vi phạm các quy định về trật tự ATGT.

Hà Nội , ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Các sở: Giao thông vận tải, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 168/BC-CAHN ngày 02/4/2015 của Công an Thành phố về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân sử dụng xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp, giả danh thương binh vi phạm các quy định về trật tự ATGT trên địa bàn Thành phố.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa; Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2008 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật;

- Chủ động làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải, Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại thực trạng xe 3 bánh tự chế trên địa bàn Thành phố để thống nhất, đề xuất Bộ GTVT ban hành hướng dẫn về quản lý, sử dụng xe 3 bánh tự chế, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT cho các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật trên địa bàn Thành phố; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để các chủ xe là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật không sử dụng xe 3, 4 bánh không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để tham gia giao thông và vận chuyển hàng hóa.

3. Công an Thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt chủ động làm việc với các tổ chức, cá nhân có xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh (thuộc diện bị đình chỉ lưu hành) để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm theo đúng trình tự quy định của pháp luật các cơ sở sản xuất, lắp ráp người điều khiển xe 3, 4 bánh tự sản xuất, xe không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe không có giấy tờ nguồn gốc sản xuất, xe gắn biển số giả tham gia giao thông, các cá nhân giả danh thương binh sử dụng xe 3, 4 bánh trên địa bàn Thành phố.

4. UBND các quận, huyện, thị xã: chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại các cơ sở sản xuất và hoạt động của các phương tiện tự chế, không cho phép các phương tiện giao thông không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật v.v. hoạt động trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP; (để báo cáo)
- Các Bộ: GTVT, Công an;
- Đ/c PCT Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PCVP Lưu Quang Huy, XDGT(Đát, ,Thg, Phg, Thịnh), TH, NC, VX;
- Lưu: VT, XDGT Hải.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2648/UBND-XDGT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 22/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2648/UBND-XDGT

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272471