• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2650/GSQL-GQ1 năm 2017 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với giao dịch bán hàng theo giá CIF cho khách hàng nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2650/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2650/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nagase Việt Nam.
(Địa chỉ: Phòng 12.03, tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1110-NVN ngày 11/10/2017 của Công ty TNHH Nagase Việt Nam về việc thủ tục và hồ sơ hải quan đối với giao dịch bán hàng theo giá CIF cho khách hàng nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Nagase Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8330/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2016 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (gửi kèm). Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nagase Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2650/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2650/GSQL-GQ1

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365995