• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Hệ thống điện truyền tải

 

Công văn 2652/BXD-KTXD năm 2015 về tính chênh lệch phụ cấp trong đầu tư xây dựng công trình lưới điện do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2652/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2652/BXD-KTXD
V/v tính chênh lệch phụ cấp trong đầu tư xây dựng công trình lưới điện;

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 4060/EVNNPT-QLĐT ngày 21/9/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tính chênh lệch phụ cấp trong đầu tư xây dựng công trình lưới điện; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc tính chênh lệch phụ cấp như nêu trong văn bản 4060/EVNNPT-QLĐT ngày 21/9/2015:

Văn bản số 1080/NPT-ĐTXD ngày 08/5/2009 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB chuyên ngành lưới điện theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, trong đó hướng dẫn việc tính chênh lệch phụ cấp căn cứ mức phụ cấp tính theo lương cấp bậc và phụ cấp tính theo lương tối thiểu theo từng dự án cụ thể ở những vùng có mức phụ cấp khác nhau theo quy định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội so với mức phụ cấp (thấp nhất) quy định trong Bộ đơn giá chuyên ngành là chấp nhận được.

2. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

3. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

Căn cứ các mục: 1, 2 & mục 3 nêu trên, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2652/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2652/BXD-KTXD

2.689

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296035