• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê


 

Công văn 2655/BKHCN-TCCB năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 2655/BKHCN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2655/BKHCN-TCCB
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Công ty nhà nước, các Tập đoàn kinh tế.

 

Ngày 20/9/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007.

Để có số liệu tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan báo cáo tình hình phê duyệt Đề án thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP đối với các tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý (theo biểu mẫu đính kèm Công văn này).

Nội dung Công văn và biểu mẫu kèm theo, Quý cơ quan có thể cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn/ tại mục Thông báo.

Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 15/9/2013.

(Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại với chị Lê Thị Minh Hương: 04.3556 0615 và đề nghị Quý cơ quan gửi kèm file báo cáo về địa chỉ thư điện tử: Lmhuong@most.gov.vn).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2655/BKHCN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2655/BKHCN-TCCB

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206953