• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2662/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2662/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2662/TCT-KK
V/v thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 13117/CT-TTKT9 ngày 06/11/2019 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2485/TCT-DNL ngày 18/6/2020 gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội và Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (bản chụp gửi kèm theo), trong đó điểm 2 đã hướng dẫn liên quan đến chứng từ L/C trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (CT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2662/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 29/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2662/TCT-KK

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446772