• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2667/GSQL-GQ1 năm 2018 về ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2667/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2667/GSQL-GQ1
V/v ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo ATTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2057/BVTV-ATTPMT ngày 31/7/2018 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn sản phẩm nhập khẩu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông tin chi tiết về sản phẩm tại công văn số 2057/BVTV-ATTPMT gửi kèm công văn.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật tại công văn số 2057/BVTV-ATTPMT , để ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm nêu trên vào Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc:

1. Đối với các lô hàng chưa làm thủ tục hải quan: Dừng giải quyết thông quan đối với các lô hàng nêu trên; phối hợp với các Chi cục Kiểm dịch thực vật tại địa bàn để xử lý khi có thông tin về lô hàng nhập khẩu.

2. Đối với các lô hàng đã làm thủ tục và thông quan hàng hóa: rà soát, báo cáo thông tin về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 2057/BVTV-ATTPMT của Cục Bảo vệ thực vật)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT (để p/hợp);
- Cục Quản lý rủi ro (để biết);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để biết);
- Vụ Thanh tra kiểm tra (để biết);
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2667/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2667/GSQL-GQ1

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392887