• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 2672/BHXH-CST năm 2016 điều chỉnh công văn 2165/BHXH-CST năm 2016 về tăng định mức thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2672/BHXH-CST
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2672/BHXH-CST
V/v điều chỉnh bổ sung công văn 2165/BHXH-CST ngày 31/08/2016.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
- Phòng Cấp sổ, thẻ.

 

Căn cứ công văn 9935/SYT-TCKT ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh về việc tăng định mức thẻ BHYT cho Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh bổ sung như sau:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

KCB

Địa Chỉ

ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐU

GHI CHÚ

1

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

001

125 Lê Lợi - Phường Bến Thành- Quận 1

Được cấp

Khám chữa bnh giờ hành chính

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận, huyện và Phòng cấp sổ, thẻ truy cập vào trang web www.bhxhtphcm.gov.vn hoặc trên đường truyền FTP thông báo cho các đơn vị, các đại lý xã, phường để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang Web BHXH TP;
- Lưu VT, P.CST
.

KT. GIÁM ĐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2672/BHXH-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2672/BHXH-CST
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332534