• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2672/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 2672/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2672/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 26 nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Phòng Quản lý Kinh doanh dược (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 2672/QLD-ĐK ngày 06/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc
(1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối....)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

1

Ofloxacin (cam)

VD-10706-10

01/08/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ofloxacin

USP38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China

China

2

Ofloxacin (cam)

VD-10706-10

01/08/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ofloxacin

USP36

Zhejiang East - ASIA Pharmaceutical Co., Ltd.

Coastal Industrial City, Pubagang town, Sanmen county, Zhejiang, China.317100

China

3

Salbutamol

VD-11284-10

01/08/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Salbutamol sulphate

BP2013

Jayco Chemical Industries

W.E. Highway, Next to Dodhia Petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira, Dist. Thane- 401 104. Maharashtra, India

India

4

Dorogyne

VD-14843-11

01/08/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Metronidazole

BP2016

Hubei hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

Office: 428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian Hubei, China
Factory: No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province China

China

5

Salbutamol

VD-16380-12

06/03/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Salbutamol sulphate

BP2013

Jayco Chemical Industries

W.E. Highway, Next to Dodhia Petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira, Dist. Thane- 401 104. Maharashtra, India

India

6

Dopagan-Codein effervescent

VD-16679-12

22/03/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Codeine Phosphate hemihydrate

EP 8.0

T.M.O Turkish Grain Board

Opium Alkaloids Plant 03310 Bolvadin-Turkey

Turkey

7

Pefloxacin

VD-16684-12

22/03/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Pefloxacin mesilate dihydrate /Pefloxacin Methane Sulphonate)

EP8

Nakoda Chemicals Ltd

Plot No.64/A, Phase-l, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana-India

India

8

Dovocin

VD-17721-12

23/10/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Levofloxacin hemihydrate

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu city, Zhejiang Province, P.R.China -312369
Hoặc:
No.31 Weisan Road, Hangzhou Bay Shangyu Economic and Technological Development Area, Shangyu, Zhejiang Province, China - 312369

China

9

Ofloxacin 200mg

VD-18831-13

01/04/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ofloxacin

USP38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China

China

10

Dochicin 1 mg

VD-20344-13

27/12/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Colchicine

USP37

Indena S.P.A

Via Don Minzoni 6, 20090 Settala (MI), Italy

Italy

11

Dorocodon

VD-22307-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Codeine Camphosulfonate

In house (NSX)

Sanofi Chimie

Route d' Avignon 30390 Aramon - France

France

12

Dovocin 750 mg

VD-22628-15

26/05/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Levofloxacin Hemihydrate

USP 34

Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., ltd.

Qingshan Industrial Zone, Xinchang Country Zhejiang, China.

China

13

Ciprofoxacin 500 mg

VD-23894-15

17/12/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ciprofloxacin Hydrochloride

USP37

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co.,Ltd

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu city, Zhejiang Province, P.R.China -312369

China

14

Tinidazol 500 mg

VD-25432-16

05/09/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Tinidazole

BP2015

Aarti Drugs Limited

N-198 MIDC, Tarapur, Tal- Palghar, Dist -Thane, Maharashtra - 401506, India

India

15

Dolocep

VD-25919-16

15/11/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ofloxacin

USP36

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China

China

16

Metronidazol 250mg

VD-25925-16

15/11/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Metronidazole

BP2013

Hubei hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

Office: 428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian Hubei, China

China

17

Dorociplo 500 mg

VD-26465-17

06/02/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ciprofloxacin Hydrochloride

USP35

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu city, Zhejiang Province, P.R.China -312369

China

18

Dorociplo 500 mg

VD-26465-17

06/02/2022

Công tv Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ciprofloxacin Hydrochloride

USP 35

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co.,Ltd

No.6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China. (312369)

China

19

Pologyl

VD-12350-10

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình

Metronidazole

BP2012

Hubei hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. China

No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province China

China

20

Rohto Levoflo R

VD-28601-17

19/09/2022

Công ty TNHH Rohto- Mentholatum (Việt Nam)

Levofloxacin hemihydrate

USP 39

Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 Starry Road of Xianju Modern Industrial Centralization Zone, Xianju Zhejiang,China.

China

21

Degevic

VD-21414-14

08/12/2019

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Tramadol hydrochloride

BP 2013

Chemagis

29 Lehi St., P.O.Box 2231, Bnei Brak 51200

Israel

22

Terp-cod 5

VD-19074-13

19/6/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Codeine base

DĐVN IV

Alkaloida Chemical Company Zrt

H-4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29

Hungary

23

Kamydazol

VD-25708-16

15/11/2021

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Metronidazol

BP 2012

Hubei Hongyuang Pharmaceutical Co., Ltd.

428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian, Hubei

China

24

Cloramphenicol

VD-26173-17

02/06/2022

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Cloramphenicol

USP 34

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd.

37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, Liaoning 1234

China

25

Phenobarbital

VD-26868-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Phenobarbital

EP 7.0

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd.

East chemical Zone High & New Technology Development Zone, Zibo, Shandong, P.R.China

China

26

Ofloxacin

VD-27919-17

19/09/2022

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Ofloxacin

UUSP 38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333 Jiangnan road, Hengdian, Dongyang Zhejiang 322118

China

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2672/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2672/QLD-ĐK

332

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374625