• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2676/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2676/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2676/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát.
(Số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2005-01/CV-VP-PL ngày 04/05/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chi cục Thuế quận 1 - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 trả lời Công ty không được hoàn thuế mà được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.

2. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019 thông báo công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 của Chi cục Thuế quận 1 hướng dẫn Công ty về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT là phù hợp quy định.

3. Tổng cục Thuế đã có công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019, Chi cục Thuế quận 1 tại công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019.

4. Tổng cục Thuế đã có công văn số 1646/TCT-CS ngày 27/04/2020 thông báo Tổng cục Thuế đã có công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 trả lời cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tp. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;

- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2676/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 29/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2676/TCT-CS

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446737