• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2679/BXD-QLN năm 2017 về tập trung thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2679/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2679/BXD-QLN
V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng có công văn số 1940/BXD-QLN gửi các địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 29/9/2017. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 40 địa phương (theo danh sách gửi kèm theo văn bản này), còn lại 23 địa phương chưa có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng.

Qua báo cáo của các địa phương cũng như nắm bắt tình hình thực tế tại một số tỉnh, thành phố, nhìn chung việc triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD tại các địa phương còn chậm so với quy định. Nhiều địa phương chưa xây dựng, ban hành quy chế phối hợp; chưa triển khai tập huấn, hướng dẫn đối với các đơn vị thực hiện; chưa bố trí kinh phí để xây dựng, cập nhật thông tin, tính toán các chỉ tiêu thống kê và quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; phương án bố trí bộ máy, cán bộ thực hiện thiếu linh hoạt.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD , Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai, thực hiện ngay một số nội dung cụ thể sau:

1. Ban hành Quy chế phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương. Trong đó, phân giao nhiệm vụ cụ thể; bố trí lãnh đạo, cán bộ của đơn vị đầu mối là Sở Xây dựng cũng như các Sở, ngành, đơn vị phối hợp, liên quan.

2. Phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách địa phương cho việc điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

3. Giao Sở Xây dựng thực hiện:

- Tổng hợp thông tin, số liệu định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD ; thực hiện cập nhật, công bố thường xuyên thông tin, số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Chủ động bố trí cán bộ, trang thiết bị (máy tính cá nhân có kết nối internet) phục vụ thu thập thông tin, số liệu để kịp thời tiếp nhận, cập nhật phần mềm dùng chung (sẽ được triển khai, tập huấn trong tháng 11 và tháng 12/2017).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo để việc triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở Xây dựng địa phương (để th/hiện);
- Lưu VT, QLN (3).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ GỬI BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN SỐ 1940/BXD-QLN NGÀY 21/8/2017

TT

Tên địa phương

TT

Tên địa phương

1

Tỉnh An Giang

21

Tỉnh Lạng Sơn

2

Tỉnh Bình Định

22

Tỉnh Lai Châu

3

Tỉnh Bình Dương

23

Tỉnh Long An

4

Tỉnh Bắc Cạn

24

Tỉnh Nam Định

5

Tỉnh Bắc Giang

25

Tỉnh Nghệ An

6

Tỉnh Cà Mau

26

Tỉnh Phú Thọ

7

Thành phố Cần Thơ

27

Tỉnh Phú Yên

8

Tỉnh Đắc Nông

28

Tỉnh Quảng Bình

9

Thành phố Đà Nng

29

Tỉnh Quảng Ninh

10

Tỉnh Đồng Tháp

30

Tỉnh Quảng Trị

11

Tỉnh Điện Biên

31

Tỉnh Tây Ninh

12

Tỉnh Hà Giang

32

Tỉnh Thái Bình

13

Thành phố Hà Nội

33

Tỉnh Thanh Hóa

14

Thành phố Hải Phòng

34

Tỉnh Thừa Thiên Huế

15

Tỉnh Hưng Yên

35

Tỉnh Tiền Giang

16

Tỉnh Hòa Bình

36

Thành phố Hồ Chí Minh

17

Tỉnh Khánh Hòa

37

Tỉnh Trà Vinh

18

Tỉnh Kiên Giang

38

Tỉnh Tuyên Quang

19

Tỉnh Kon Tum

39

Tỉnh Vĩnh Long

20

Tỉnh Lâm Đồng

40

Tỉnh Yên Bái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2679/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 09/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2679/BXD-QLN

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
367539