• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 269/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về Công văn 269/BGDĐT-GDTC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/BGDĐT-GDTC
V/v hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương về việc cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế tại địa phương triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1. Tổng hợp nhanh tình hình dịch bệnh tại các nhà trường, cơ sở giáo dục và khẩn trương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tạm thời nghỉ học và xây dựng kế hoạch học bù trong khung kế hoạch thời gian năm học (Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT) phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình giáo dục;

2. Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trước khi nghỉ học về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV (vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, giữ ấm, hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc đông người theo hướng dẫn của cơ quan y tế);

3. Trong thời gian trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học, tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, tiến hành các biện pháp vệ sinh trường học, tẩy trùng 100% trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ;

4. Có các biện pháp quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian tạm nghỉ học và đề nghị các cha mẹ học sinh, sinh viên thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, phối hợp quản lý và chăm sóc sức khỏe con em mình;

5. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp theo Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020, Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020, Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, chủ động xây dựng phương án xử lý nếu có dịch bệnh xảy ra;

6. Báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của Bộ GDĐT qua email; bcd_ncov@moet.gov.vn trước 15h30 hằng ngày (theo mẫu gửi kèm) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Bộ GDĐT: 078.678.3535.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia (để b/c);
- Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Đơn vị: Sở GDĐT...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày     tháng     năm 2020

 

BÁO CÁO NHANH

Về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na gây ra
(Kèm theo Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03 tháng 02 năm 2020)

1. Việc phun thuốc khử trùng của đơn vị

- Đã phun thuốc khử trùng .... Đạt ... %

- Chưa phun thuốc khử trùng, kế hoạch hoàn thành ngày...

2. Việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học

- Đã cho nghỉ học ....% (số lượng...) .... ngày (số ngày nghỉ)

- Chưa cho nghỉ học...

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đã đến và đi từ vùng có dịch

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên ... người

- Học sinh, sinh viên,... người

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên có biểu hiện mắc cúm nCoV

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên ... người

- Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên ... người

5. Đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Bộ GDĐT (nếu có)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 269/BGDĐT-GDTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 03/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 269/BGDĐT-GDTC

49

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452287