• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 271/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 271/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 271/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu PTQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp nêu vướng mắc khi thực hiện Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu vào nội địa từ khu phi thuế quan, cụ thể như sau:

Hiện nay có một số doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất có nhu cầu thanh lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hình thức bán vào nội địa. Căn cứ quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa này là quan hệ xuất nhập khẩu, khi đó doanh nghiệp trong nội địa phải mở tờ khai nhập khẩu, áp dụng chính sách thuế, chính sách mặt hàng tại thời điểm mở tờ khai.

Vậy, trường hợp doanh nghiệp trong nội địa nhập khẩu hàng hóa do DNCX thanh lý như trên có áp dụng hướng dẫn tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN không vì thực tế những hàng hóa này đã được nhập khẩu và sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam?

Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp thống nhất thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.HCM (thay t/l);
- Công ty TNHH MTV PungKook Bến Tre (thay t/l);
Lô E4, E5, E10, E11 KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 271/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 271/TCHQ-GSQL

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263157