• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Chế độ ốm đau, thai sản

 

Công văn 2710/BHXH-CSXH năm 2014 giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2710/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/BHXH-CSXH
V/v giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 683/BHXH-CĐBHXH ngày 01/7/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng về nội dung ghi tại trích yếu, BHXH Việt Nam có ý kiến sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở cho mỗi con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con, thì người cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con bị chết thì mẹ được nghỉ việc tính theo ngày tuổi của con (không có quy định người cha được tiếp tục nghỉ việc).

Với quy định nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Thủy, mang thai được hơn 07 tháng do thai lớn chèn động mạch thận phổi nên người mẹ bị chết, ngay lúc đó được mổ lấy thai nhi để nuôi, nhưng cháu bé bị chết sau đó 07 ngày. Trường hợp này được xác định là mẹ chết sau khi sinh con, vì vậy BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH và kiểm tra nếu người cha có tham gia BHXH và có nghỉ việc thì giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định cho thời gian từ khi người mẹ chết đến khi con chết;

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
- Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Hùng Cường

 

 

Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2710/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Hùng Cường
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2710/BHXH-CSXH

507

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
248158