• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 2728/TCT-DNL năm 2014 thực hiện quy định về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2728/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2728/TCT-DNL
V/v: Thực hiện quy định về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Nông.

Trả lời công văn số 636/CT-THNVDT ngày 25/4/2014 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông hỏi về sử dụng hóa đơn của Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tỉnh Đắk Nông (sau đây viết tắt là VNPT Đắk Nông), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập:

Tổng cục thuế có công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 hướng dẫn Tập đoàn VNPT thực hiện hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau. Theo đó, Tập đoàn VNPT được thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Do đó, đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau cung cấp cho khách hàng, VNPT Đắk Nông chỉ lập Liên 2, thay thế Liên 1 bằng Bảng kê chi tiết hóa đơn đã lập là thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 3909/TCT-DNL nêu trên.

- Về việc lập hóa đơn của VNPT Đắk Nông:

Tại điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013; Tại điểm c, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định.

“c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp VNPT Đắk Nông thực hiện thay thế Liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập theo hướng dẫn tại công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 thì Liên 2 hóa đơn có nội dung phải khớp đúng với dữ liệu được lưu trữ trên Bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập. Trường hợp VNPT Đắk Nông lập Liên 2 (viết bằng tay) có nội dung trên Liên 2 hóa đơn không khớp với dữ liệu đã lập trên Bảng kê thì bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, KK, PC - 2b;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 14. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn
...
c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn
...
c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn
...
c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2728/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2728/TCT-DNL

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240593