• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 273/TCHQ-GSQL năm 2015 về chính sách quản lý hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 273/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 273/TCHQ-GSQL
V/v chính sách quản lý hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Ngày 05/01/2015 Công ty TNHH SX & TM An Dương (sau đây gọi là công ty An Dương) có công văn số 01/15/AD về việc xin ý kiến Tổng cục về thủ tục tái xuất đường trắng tinh luyện. Xem xét nội dung vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, Thông tư số 22/2014/TT-BTC và Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, về việc thực hiện chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, nếu tại thời điểm cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập và tái xuất hàng hóa, công ty đã xuất trình được Giấy phép tạm nhập, tái xuất còn hiệu lực do Bộ Công Thương cấp thì công ty đã thực hiện đúng quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tại Thông báo số 382/TB-VPUBND ngày 15/12/2014 thì hàng hóa của Công ty An Dương thuộc nhóm hàng tạm dừng thí điểm tái xuất qua cửa khẩu phụ Bản Vược từ ngày 01/1/2015, do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai hướng dẫn Công ty An Dương làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết do lô hàng trên đã được đăng ký tờ khai từ ngày 30/12/2014 (trước thời điểm hiệu lực của quyết định tạm dừng), doanh nghiệp cũng dự kiến tái xuất hàng hóa trong ngày 31/12/2014, tuy nhiên, do gặp khó khăn về vận chuyển nên việc tái xuất hàng hóa không đúng kế hoạch.

Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện giám sát hàng hóa tái xuất tại cửa khẩu xuất thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 41 Thông tư số 128/2013/TT-BTC; thực hiện xử lý vi phạm trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc bảo quản, vận chuyển hàng hóa không đúng thời gian, tuyến đường đã đăng ký theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SX&TM An Dương (thay t/lời);
(Đ/c: Đội 1-Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 41. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất theo hướng dẫn tại Thông tư này (trừ một số loại hàng hóa theo Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18/2/2013 của Bộ Công Thương và mặt hàng xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra, có một số nội dung được hướng dẫn bổ sung như sau:
...
4. Giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất
...
d) Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu tái xuất:

d.1) Kể từ khi nhận được thông tin hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển cửa khẩu theo Biên bản bàn giao do Chi cục hải quan cửa khẩu tạm nhập fax đến, Chi cục hải quan cửa khẩu tái xuất có trách nhiệm theo dõi thông tin các lô hàng vận chuyển đến cửa khẩu xuất theo Biên bản bàn giao.

d.2) Sau khi thương nhân tập kết đủ lượng hàng tại khu vực cửa khẩu xuất, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu tình trạng niêm phong hải quan, xác nhận thông tin và trình Lãnh đạo Chi cục ký xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao.

d.3) Fax Biên bản bàn giao cho Chi cục hải quan cửa khẩu tạm nhập biết. Trường hợp có thông tin nghi vấn lô hàng tái xuất vi phạm pháp luật hải quan thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu tái xuất quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa và xử lý kết quả kiểm tra như đối với hàng chuyển cửa khẩu.

d.4) Lưu 01 Biên bản bàn giao và gửi 01 Biên bản bàn giao đã xác nhận cho Chi cục hải quan cửa khẩu tạm nhập để lưu hồ sơ.

d.5) Công chức hải quan giám sát hàng hóa tái xuất từ khi tiếp nhận cho đến khi xuất hết, xác nhận trên tờ khai hải quan và trình Lãnh đạo Chi cục ký xác nhận (ký tên, đóng dấu và ghi rõ ngày, tháng, năm).

d.6) Trường hợp hết thời hạn vận chuyển hàng hóa nhưng hàng hóa chưa đến cửa khẩu tái xuất, trước 08 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo, Chi cục hải quan cửa khẩu tái xuất có trách nhiệm phản ánh lại thông tin lô hàng vận chuyển không đúng tuyến đường, thời gian đã đăng ký cho Chi cục hải quan cửa khẩu tạm nhập, phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu tạm nhập trong việc truy tìm lô hàng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 273/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 273/TCHQ-GSQL

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263158