• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 2733/TCHQ-TXNK năm 2020 về phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan

Tải về Công văn 2733/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2733/TCHQ-TXNK
V/v: Phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ngân hàng DBS Bank Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
(Địa chỉ: Tầng 11, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ, tài liệu ngày 25/3/2020 của Ngân hàng DBS Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về đề nghị tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tài liệu liên quan do ngân hàng Ngân hàng DBS Bank Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, Tổng cục Hải quan chấp thuận để ngân hàng thực hiện một số công việc nhằm chuẩn bị phục vụ ký kết hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng.

Cụ thể gồm:

- Tìm hiểu công nghệ và quy trình nghiệp vụ hải quan;

- Triển khai kết nối mạng, lắp đặt máy chủ;

- Thử nghiệm kết nối kỹ thuật hệ thống của Ngân hàng DBS Bank Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với cổng thanh toán điện tử Hải quan;

- Tổng cục Hải quan cử đoàn khảo sát đến trụ sở ngân hàng nhằm đánh giá hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Thời gian khảo sát: Dự kiến tháng 5 năm 2020, thời gian cụ thể Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) sẽ thông báo cho ngân hàng sau.

Đ nghị ngân hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và bố trí nhân sự làm việc với đoàn khảo sát của Tổng cục Hải quan (chi tiết liên hệ Đ/c Phan Tuấn Ninh, điện thoại: 0243 944 0833, số máy lẻ 8666)

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng DBS Bank Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-Tuân (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Điều 6. Điều kiện ngân hàng tham gia phối hợp thu

Ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Đã triển khai hệ thống Core Banking.

2. Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng đáp ứng kết nối và trao đổi thông tin 24/7 với Cổng thanh toán điện tử hải quan, đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

3. Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng có chức năng thu nộp tiền thuế tại quầy và thu nộp tiền thuế qua kênh giao dịch điện tử.

4. Cam kết có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực; tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu tổ chức phối hợp thu nộp tiền thuế, bảo lãnh thuế điện tử.

Trường hợp ngân hàng có điều kiện đặc thù, chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này, Tổng cục Hải quan có văn bản trình Bộ Tài chính xử lý từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, bảo mật, công bằng và hiệu quả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2733/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2733/TCHQ-TXNK

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441765