• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2735/TCHQ-TXNK năm 2015 phối hợp hoàn tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2735/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2735/TCHQ-TXNK
V/v phối hợp hoàn tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Ngày 19/8/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 10386/TCHQ-TXNK gửi Tổng cục Thuế trao đổi về công tác phối hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Theo đó, sau khi cơ quan hải quan hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp thì gửi một bản Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế; định kỳ hàng tháng cơ quan thuế kiểm tra, lập danh sách những văn bản liên quan đến việc hoàn thuế đã nhận được gửi cơ quan hải quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được công văn phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố do chưa nhận được phản hồi về những Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước của khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đã gửi cơ quan thuế.

Để quản lý việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đúng quy định, tránh hoàn thuế hai lần, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chậm nhất ngày 10 của tháng tiếp theo, thống kê danh sách các Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước đối với khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa mà cơ quan thuế đã nhận trong tháng và gửi lại cơ quan hải quan nơi ra Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước để theo dõi theo tinh thần trao đổi phối hợp giữa hai cơ quan tại công văn số 10386/TCHQ-TXNK ngày 19/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (thay trả lời cv số 1967/HQHP-TXNK ngày 19/8/2015);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2735/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2735/TCHQ-TXNK

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270078